Angeli Holmstedt

Jag heter Angeli Holmstedt och är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare, allt med KBT inriktning, samt utbildare i motiverande samtal och lärare MBSR/MBCT/MBRP (mindfulnessbaserade program). Förutom att arbeta på vår Psykologmottagning, är jag anställd som universitetsadjunkt vid institutionen för psykologi vid Uppsala Universitet. Där arbetar jag med KBT utbildning för blivande psykologer och psykoterapeuter. Genom åren har jag arbetat med forskning kring alkoholproblem på Karolinska Institutet och spelberoende på Folkhälsoinstitutet. Jag har också arbetat kliniskt på behandlingshem med kriminella ungdomar och på resursskola för barn med olika typer av svårigheter. Under många år har jag arbetat med KBT-terapier, handledning för studenter på KBT utbildningar och för personal inom olika verksamheter samt med många utbildningar i KBT, MI och mindfulness.

Till mig kan du komma med problem som du behöver terapi för, men även för att få stöd, rådgivning eller att finna en meningsfull riktning i ditt liv. Det varierar hur lång kontakt vi kan ha, från några få samtal till längre perioder, beroende på vad du behöver hjälp med. Tillsammans utforskar vi dina tankar, känslor, handlingar och undersöker hur din livssituation ser ut. För det mesta arbetar vi “här och nu” men kanske även din tidigare historia har inflytande på hur du mår i dag och då finns även den med i våra samtal. Med dina mål och värderingar i fokus formulerar vi en plan mot ett värdefullt liv. Samtalen kommer att präglas av mitt engagemang i mindfulness och motiverande samtal med KBT som den bärande metoden i det vi gör. För dig som söker handledare kan jag arbeta enskilt eller med arbetsgrupper inom olika områden såsom psykiatri, primärvård, beroende, socialtjänst, behandlingshem eller företag.