Gabriella Seppälä

KBT-konsulternas samarbetspartner:
Jag heter Gabriella Seppälä och är legitimerad psykolog och under utbildning till specialist i klinisk psykologi. Jag tog min psykologexamen år 2009 vid Uppsala universitet och är inriktad mot kognitiv beteendeterapi (KBT) vid Uppsala universitet. Mitt första arbete som psykolog var på en mottagning för unga vuxna med missbruksproblematik, i kombination med psykisk ohälsa. Alltsedan dess har jag haft ett särskilt intresse och engagemang för människor som kämpar med beroendeproblematik.

Jag arbetar med evidensbaserad behandling med KBT för ångest, nedstämdhet, stressrelaterade tillstånd, sömnproblem, posttraumatisk stress, riskbruk och beroendeproblematik. Till mig kan du också komma om du vill ha en integrerad behandling där du kan få hjälp med både ett problematiskt bruk av t.ex. alkohol och dåligt psykiskt mående. Mitt arbete utgår alltid från aktuell klinisk forskning. Jag är vidareutbildad i psykotraumatologi och traumafokuserad behandling (Prolonged Exposure) vilket innebär att jag har erfarenhet av att arbeta med personer som upplevt det värsta. Jag erbjuder också krisstöd om du mår dåligt och har svårt att komma vidare efter en svår och smärtsam händelse.