Mindfulness Based Relapse Prevention – MBRP

Mindfulness Based Relapse Prevention -Mindfulnessbaserad återfallsprevention

MBRP är ett 8-veckors mindfulnessbaserat program som syftar till att förebygga återfall för
personer som fastnat i högkonsumtion eller beroende av alkohol eller
andra beroendeframkallande ämnen.

Vi erbjuder en 6 dagars utbildningsretreat/intensivkurs för dig som vill leda grupper i MBRP

Tid: Från söndagen den 30 sept till fredag den 5 oktober 2018.

Plats: Kursen ges på Syninge kursgård utanför Norrtälje

Pris: Kost och logi är 7 200:- + moms,  kursavgiften 12 500:- + moms.

Vi vänder oss till dig som:

– Hållit kurser, gått utbildningar i andra mindfulness-program och nu vill lära er MBRP.
– Hållit kurser/behandlingar inom beroendevård, t ex ÅP, återfallsprevention och nu vill pröva      något nytt.
– Som skulle vilja kunna hålla MBRP kurser framöver, själv eller som assistent .
– Har varit på MBRP workshop, gått grundutbildning och nu vill komma vidare.
– Har gått utbildningsretreat tidigare och nu behöver förnyad inspiration.
– Arbetar inom vården/  inom det sociala.

Kursen är en 6-dagars intensivkurs på Syninge kursgård utanför Norrtälje.

De första 2,5 dagarna får deltagarna uppleva de 8 sessionerna som elev.

Därefter har vi en tyst dag med olika meditationsövningar.

Och sen de sista 2,5 dagarna får deltagarna pröva att undervisa MBRP övningar under handledning.

Lärare:
Ingemar Sköld   leg. läkare och psykiater har i många år har  lett mindfulnesskurser inom sjukvården samt utbildat blivande mindfulnesslärare. Han har en lång erfarenhet av att arbeta inom beroendevården.

Angeli Holmstedt leg. psykolog och leg. psykoterapeut med KBT inriktning har en lång erfarenhet av att leda kurser i mindfulnessbaserade program som MBSR, MBCT och MBRP. Hon har en lång erfarenhet av behandling av olika typer av psykologiska problem inklusive beroenden av olika slag.

För information, kontakta
eller info@ingemarskold.se 

Anmälan sker via www.ingemarskold.se och du hittar formuläret här:

https://www.ingemarskold.se/mbrp-utbildningsretreat

MBRP är en förkortning av Mindfulness Based Relapse Prevention och på svenska Mindfulness baserad återfallsprevention.

Det är ett behandlingsprogram vid kemiskt beroende som utarbetats i USA av Alan Marlatt och Sarah Bowen m fl verksamma vid University of Washington. Programmet är ett eftervårdsprogram som integrerar KBT-baserad återfallsprevention färdigheter med mindfulness meditationsövningar. Som behandlingsprogram har den alltså ofta föregåtts av t ex inläggning, avgiftning, antabusbehandling och något psykosocialt program som minnesotaprogram. Programmets grundträningsform och upplägg har stora likheter med det mindfulnessprogram som MBSR (mindfulness based stress reduction) och MBCT (mindfulness based cognitive therapy for depression). På detta sätt finns det stora inslag av stressreduceringsteknik och även tekniker hur man kan förhålla sig till sina tankar som ett sätt att undvika att falla in i en tendens av grubblande. Det specifika med MBRP är teknikerna där man lär sig att handskas med reaktiva mönster som är ett vanligt inslag i återfall till substansmissbruk.