Aidera Psykiatri logo

Aidera Psykiatri

Aidera Psykiatri grundades av oss, Viktorija Milosevska och Lira Damirova. Vi är båda legitimerade läkare och specialister inom vuxenpsykiatri, med svensk läkarlegitimation.

Under vår ST -tjänstgöring i Sverige slutförde vi ett stort antal kurser och utbildningar som är av relevans vad avser verksamhetens kunskaper och erfarenheter att bedriva specialistpsykiatrisk mottagning. Vi har stor erfarenhet inom behandling av patienter med lätta till svåra funktionsnedsättningar såsom depressiva och ångesttillstånd, utmattningssyndrom, bipolärt syndrom, tvångssyndrom, olika former av ångestsyndrom, akuta och kroniska psykoser, neuropsykiatriska sjukdomar, beroendesjukdomar, ätstörningar, krisreaktioner, sömnstörningar och andra tillstånd, inklusive samsjuklighet  mellan psykisk och kroppslig  sjukdom.  I dagsläget är vi specialister inom psykiatri och utför uppdrag för vuxenpsykiatriska mottagningar samt företagshälsovården parallellt med att vi nyligen etablerat egen läkarmottagning i Stockholm. Den kunskap och erfarenhet vi erhållit i vårt arbete inom såväl öppenvården som slutenvården medför att vi har en gedigen kompetens gällande förhållningssätt, bemötande och behandling av patienter med psykiska sjukdomar. Vår omfattande erfarenhet gör det möjligt att inrikta behandlingen  så att denna anpassas till patientens individuella behov och önskemål.

Genom våra arbetserfarenheter inom psykiatri har vi utvecklat ett professionellt förhållningssätt baserat på självkännedom, kunskap och empatisk förmåga. Vi har fått äran att hjälpa tusentals patienter till ett mer välmående liv och vi är otroligt glada över att 9 av 10 är mycket nöjda med både resultatet och bemötandet. För oss är det otroligt viktigt att alltid bemöta våra kunder med värme och professionalitet.

Med omfattande arbetserfarenheter inom hälso- och sjukvården växte insikten att det finns ett stort behov av evidensbaserad och individanpassad psykiatrisk vård i Sverige. På Aidera Psykiatri arbetar vi enligt det svenska sjukvårdssystemet och enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Ett stort problem i vårt samhälle är att vårdköerna idag är väldigt långa och vi anser att alla ska kunna få tillgång till snabb professionell hjälp. Mår du dåligt, har sömnproblem, känner dig orolig, nedstämd, livet kanske känns hårt just nu? Vi vet med erfarenhet att det är svårt att då vänta så länge på att få hjälp. Vi erbjuder därför både onlinebesök samt fysiskt besök på vår mottagning vilket innebär att du kan få träffa en specialist inom en vecka hos oss.

Läs mer om vår verksamhet och hur du kan boka tid hos oss på här.

 

Bild på Viktorija Milosevska

Viktorija Milosevska

 

Bild på Lira Damirova

Lira Damirova