Elisabeth

Elisabeth Breitholtz

Jag heter Elisabeth (Lisa) Breitholtz och är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, klinisk handledare i KBT och doktor i medicinsk vetenskap (psykiatri).
Efter psykologexamen 1991, påbörjade jag forskning avseende Generaliserat Ångestsyndrom (A Cognitive-Behavioral Approach to Generalized Anxiety Disorder) vid Uppsala universitet.
Parallellt med forskningen arbetade jag som psykolog med KBT-behandlingar inom öppen- och slutenvårdspsykiatri för att få en bred klinisk erfarenhet. Efter disputationen 1999 flyttade familjen till Bryssel. Där arbetade jag som privatpraktiserande psykoterapeut. Arbetet gav mig erfarenhet av att arbeta med för mig nya områden som t.ex parterapier, beroendeproblematik och stress och utmattning.
Jag har arbetat i nästan tio år som universitetslektor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. Där var jag ansvarig för KBT-kurserna på psykolog- och psykoterapeutprogrammen. Jag ansvarade även för en handledarutbildning i KBT. Jag är redaktör för boken Handledningens ABC- Klinisk handledning ur ett KBT-perspektiv (Studentlitteratur, 2013).
2011 började jag arbeta på inom barn- och ungdomspsykiatrin i Västerås. Där har jag arbetat med KBT för barn och ungdomar som kämpar med ångest, depression och självskadebeteenden – både individuellt och i grupp. Jag har även arbetat med de mest komplexa ärendena inom barn- och ungdomspsykiatrin vilka ofta kräver föräldrainterventioner och samarbete med socialtjänst, skolor och familjebehandlare.
Parallellt med kliniskt arbete (terapier) ger jag handledning. Jag handleder blivande psykologer och psykoterapeuter. Exempel på övriga handledningsuppdrag kan vara för personal inom barn- och ungdomspsykiatrin, skolpsykologer, företagshälsovård, primärvård, psykosvård, familjebehandlare, LSS-boenden och SIS-institutioner.
Jag har utarbetat en utbildning i ACT (Acceptance and Comittment Therapy), med inriktning gentemot barn och ungdomar. Den har varit uppskattad inom barn- och ungdomspsykiatrin och på olika ungdomsmottagningar.
Oro har följt mig hela vägen: Jag har fortsatt att intressera mig för Generaliserat Ångestsyndrom (GAD) och följt forskningsutvecklingen både gällande barn och vuxna. Jag undervisar i ämnet vid olika universitet. Jag har också bidragit som kapitelförfattare för läroböcker, t.ex. ”KBT inom psykiatrin” (Natur & Kultur) samt ”KBT inom barnpsykiatrin”.