Gabriella

Gabriella Seppälä

KBT-konsulternas samarbetspartner:
Jag heter Gabriella Seppälä och är legitimerad psykolog och under utbildning till specialist i klinisk psykologi. Jag tog min psykologexamen år 2009 vid Uppsala universitet och är inriktad mot kognitiv beteendeterapi (KBT). Mitt första arbete som psykolog var på en mottagning för unga vuxna med missbruksproblematik, i kombination med psykisk ohälsa. Alltsedan dess har jag haft ett särskilt intresse och engagemang för människor som kämpar med beroendeproblematik.

Jag arbetar med evidensbaserad behandling med KBT för ångest, nedstämdhet, stressrelaterade tillstånd, sömnproblem, posttraumatisk stress, riskbruk och beroendeproblematik. Jag har också erfarenhet av att arbeta med självdestruktivt beteende.  Mitt arbete utgår från aktuell klinisk forskning. Jag är vidareutbildad i psykotraumatologi och traumafokuserad behandling (Prolonged Exposure) vilket innebär att jag har erfarenhet av att arbeta med personer som upplevt det värsta. Jag erbjuder också krisstöd om du mår dåligt och har svårt att komma vidare efter en svår och smärtsam händelse.

En behandling hos mig brukar inledas med 1–3 bedömningssamtal där du får berätta om dig själv, dina svårigheter och vad som är viktigt för dig i livet. Utifrån bedömningen gör vi sedan en planering för eventuell fortsatt kontakt. Dina behov och önskemål styr hur upplägget kommer att se ut och hur lång kontakt vi kommer att ha. I slutet av behandlingen utarbetar vi ett vidmakthållandeprogram där vi planerar för hur du ska kunna jobba vidare på egen hand för att uppnå ett meningsfullt liv och vad du behöver tänka på för att inte falla tillbaka i problem.