Bild på Li Wolf

Li Wolf

Jag heter Li Wolf och är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT, samt är specialiserad inom krishantering (Integrative Couples Behavior Therapy; IBCT och Organizational Behavior Management; OBM) samt på prestationshöjande insatser inom idrott och scenkonst.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med KBT med barn, ungdomar och vuxna, samt med par. Mitt arbete har dels innefattat utredning och behandling inom barn och ungdomspsykiatrin i Göteborg i 15 års tid, dels inom allmän öppenvård, akutverksamhet, inklusive två specialistenheter, en för patienter med ätstörningar och en med tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD). Utöver detta har jag ägnat mycket tid åt arbete med idrottare på alla nivåer, såväl motionärer som elitsatsande på hög nivå, konsultationer genemot idrottsledare och tränare, samt olika typer av organisationsutveckling för föreningar och förbund. För närvarnde finns jag som en del av Svenska Gymnastikförbundets nätverk av legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Jag arbetar också sedan flera år tillbaka med olika typer av scenkonstnärer såsom skådespelare, musiker och artister. Utöver detta har jag även erfarenhet av ledarskapsutveckling, chefscoachning, krishantering och andra typer av organisationsutveckling inom näringslivet.

Sedan 2013 erbjuder jag psykologisk behandling och prestationshöjande insatser för idrottare, via personliga besök vid mottagningen i Göteborg, samt online. Vid behov genomförs också besök på arbetsplatser, i idrottsmiljöer och hembesök i Göteborgsområdet.

Mitt kontor är centralt beläget i Pustervikshuset på Järntorget i Göteborg. Adressen är: Järntorgsgatan 12-14, 413 01 Göteborg. Tel: 0706-691551.