Bild på Marie Ellinge

Marie Ellinge

Jag heter Marie Ellinge, socionom, leg.psykoterapeut med KBT inriktning samt handledare. Tog min socionomexamen 1985 från Umeå universitet. Arbetade inom beroendevården under 15 år då jag vidareutbildade mig till alkohol/drog terapeut 1994. Arbetade både inom kommunal verksamhet, Uppsala kommun, samt på behandlingshemmet Jälla Alfagruppen där jag var ansvarig för anhörigveckan, en behandling för anhörigas med fokus på medberoendeproblematiken samt effekten av att växa upp med missbruk i sin omgivning.

Startade därefter upp en behandlingsverksamhet för kvinnor med beroende problemtik inom kommunal verksamhet där även medberoende samt erfarenheter av att växa upp med missbruk beaktades. Detta ledde till ett behov av vidareutbildning och 2005 legitimerades jag som psykoterapeut med inriktning KBT vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Mellan 2006 och 2014 forsatte mitt arbete inom psykiatrin, på AnorexiBulimiCenter i Kalmar. Under ett år arbetade jag även på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Under tiden i Kalmar var jag också lärare på Linnéuniversitetet för handledarutbildningen i Socialt arbete samt att jag var en av 6 medarbetare på en privat psykoterapimottagning i Kalmar.

Åter i Uppsala arbetade jag under dryga två år på Ungdomscentrum Uppsala kommun som psykoterapeut. Målgruppen unga personer som hade önskan att samtala om sin sårbarhet av olika slag, såsom ångest, depression eller andra svårigheter som gjorde att de sökte samtal.
Parallellt med arbetet utbildade jag mig till handledare och arbetade även som handledare för de som studerade sin grundläggande psykoterapiutbildning vid Kognitiva Relationella Institutet.

Från 2016 till 2020 har min anställning varit som psykoterapeut vid Sankt Lukasmottagningen i Uppsala. I arbetet har psykoterapi-, stöd- och parsamtal samt, handledning och utbildninguppdrag ingått. Handledning till arbetsgrupper inom HVB hem och i socialt arbete. Jag har även arbetat som handledare på den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen vid Uppsala universitet.

Under åren har jag fördjupat mig i olika metoder såsom Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en evidensbaserad metod som arbetar med värderiktad handling i förhållande till balansen mellan acceptans och förändring, att skapa det som är meningsbärande.
I arbetet möter jag många med kris och sorg vilket ledde till min fördjupade utbildning vid Institutet för sorgbearbetning. Att kommunicera det känslomässiga minnen, både positivt och negativa känslor, frigör den vitalitet som hjälper att leva vidare utan känslomässiga hinder.
Under 2017 utbildade jag mig inom Compassionfokuserad terapi (CFT) som är en stress- och känslohanteringsmetod. En metod i att närvara i den verklighet som är med ett tillåtande bekräftande förhållningssätt.  Metoden kompletterar KBT med modern hjärnforskning.

Jag har alltid varit nyfiken och intresserad av vad som behöver förstås/medvetandegöras eller accepteras och ibland känslomässigt kommuniceras för att en förändring skall ske, dvs symtomlindring, antingen i handling eller genom acceptans.
Vi börjar tillsammans där du befinner dig och sätter upp ett mål med behandlingen. Du bestämmer om du önskar några samtal eller en längre kontakt, allt efter behov. Jag tillämpar de kunskaper och behandlingsmetoder som vi idag vet är verksamma.

Du är varmt välkommen att ta kontakt med mig på nedan angivna e-postadress.