Pernilla

Pernilla Jernerén Maathz

KBT-konsulternas samarbetspartner:

Jag heter Pernilla Maathz och är legitimerad psykolog och doktorand i psykologi. Jag arbetar med KBT och med Acceptance and Commitment Therapy (ACT), vilket är en form av psykologisk behandling som till stor del vilar på samma grunder som KBT.

Som psykolog har jag tidigare varit verksam på olika allmänpsykiatriska mottagningar. Där har jag arbetat med KBT för personer med olika former av ångestbesvär och nedstämdhet. Särskild erfarenhet har jag av behandling vid OCD (tvångssyndrom) och ångest vid sociala kontakter samt återkommande panikattacker.

Parallellt med att vara verksam hos KBT-konsulterna arbetar jag nu som doktorand i psykologi vid Uppsala universitet. Där forskar jag om långvarig smärta. Just nu driver jag projekt som syftar till att hitta bra behandling för kvinnor med underlivssmärta och till att förstå vad som kan förebygga att svårigheter som rör sexuallivet uppstår. På universitetet undervisar jag också blivande psykologer i KBT och ACT.

Till mig kan du söka dig om du upplever att ångest, smärta, nedstämdhet eller en negativ självbild hindrar dig, och om du vill ha sätt att möta dessa upplevelser i din vardag. Mitt fokus i kontakten kommer att vara att hjälpa dig att identifiera vad som är viktigt för dig i livet och se till att just det som är meningsfullt för dig får utrymme i ditt dagliga liv. Vi ses för några samtal eller har en kontakt som sträcker sig över en längre tid, beroende på vad du söker hjälp för. Jag arbetar utifrån beteendeterapeutiska principer och behandlingsmetoder som har utvärderats vetenskapligt.

Jag kan också vara ett stöd för dig som vill diskutera eller ha hjälp att hantera underlivssmärta och svårigheter i sexlivet. Jag är vidareutbildad i klinisk sexologi och är van att prata om sådant som annars kan vara svårt att ta upp.