Bild på Ulla Thorslund

Ulla Thorslund

KBT-konsulternas samarbetspartner:
Jag heter Ulla Thorslund och är legitimerad psykolog. I snart 20 år har jag specialiserat mig på arbete med ungdomar – främst inom slutna, statliga verksamheter men även inom öppenvård i privat regi. Mitt främsta kunskapsområde kretsar kring våld och sexuellt våld, konsekvenser av övergrepp samt kring hur man kan arbeta förebyggande för att minska risk för återfall.

Jag har stor erfarenhet av såväl utrednings- som behandlingsarbete. Utöver det även familje- och nätverksarbete och utbildning och handledning av personal.

Genom åren har jag ägnat mig åt psykologbedömningar, traumafokuserade utredningar, fördjupade neuropsykiatriska utredningar samt olika typer av riskbedömningar. Vad gäller behandling är jag utbildad i traumafokuserad kognitiv terapi (TF-KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) samt övergreppsspecifik samtalsterapi metoder som är baserade på KBT.

Sedan år 2015 arbetar jag som psykologkonsult och erbjuder föreläsningar, utbildningar och handledning främst för verksamheter som arbetar med våld och sexuellt våld bland barn och unga. Jag gör även riskbedömningar på uppdrag av socialtjänsten, HVB eller SiS.

Jag är också aktiv i det nationella nätverket Lågaffektiva psykologer som initierades 2011 av Bo Hejlskov Elvén. Inom ramen för det nätverket utbildar och handleder jag verksamheter i lågaffektivt bemötande. Jag är även med i planeringsgruppen för nästa stora konferens – Lågaffektiva dagar som äger rum i Malmö 23-24 januari 2020.

Från och med oktober 2019 är jag samarbetspartner till KBT Konsulterna.

Följande tjänster kan jag erbjuda:

Konsultativt stöd genom: Kliniskt arbete:
Konsultation Akut krisstöd
Föreläsning Övergreppsspecfik behandling
Riskbedömning Traumafokuserad utredning
Utbildning Traumafokuserad behandling
Handledning Stöd till föräldrar och familjer
Stöd vid syskonövergrepp
Uppföljning av tidigare gjord riskbedömning