Klara

Klara Edlund

Jag heter Klara Edlund (tidigare Halvarsson) och är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, klinisk handledare i KBT och docent i psykologi.

Med början 1993 startade mitt forskningsarbete på området ätstörningar vid Uppsala universitet. Vi följde under sju års tid över 1000 skolflickor i olika åldrar runt om i Uppland för att försöka identifiera risk- och skyddsfaktorer för utveckling av ätstörningar. Arbetet ledde fram till min doktorsavhandling år 2000. Arbetet med problem relaterade till mat, ätande, vikt och kropp och figur har varit en central del av mitt arbete och engagemang ända sedan dess. Jag har arbetat med behandling, utveckling av behandlingsprogram och handledning av studenter i mer än 20 år när det gäller dessa problem. I min verksamhet träffar jag personer med anorexi, bulimi och hetsätningsstörning. Jag träffar också patienter med störda ätbeteenden utan någon specifik ätstörningsdiagnos. Under flera år arbetade jag specialiserat med personer med fetma. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med bedömning och psykologisk behandling för personer med fetma som har eller planerar att genomgå s.k. ”viktoperation” (t.ex. gastric bypass).

På senare år har jag även specialiserat mig på framförallt ätstörningar inom elitidrotten. Jag arbetar även med elitidrottare med andra typer av problem såsom ångest, nedstämdhet, överträning eller sömnproblem. Min egen bakgrund har jag inom truppgymnastik på elitnivå samt som tränare och domare i artistisk gymnastik. Parallellt med det kliniska arbetet bedriver jag forskning på området utifrån mitt arbete som universitetslektor vid Uppsala universitet.

Jag har under många år arbetat med behandlingsarbete med KBT, KBT-handledning för studenter och personal inom specialistpsykiatri och kommun samt forskningsarbete och utbildning. Jag har också varit författare och redaktör för fyra läroböcker på området övervikt och fetma, samt till ett tiotal vetenskapliga artiklar.