Fiskmås

Telepsykologisk mottagning

Vad är telepsykologi?
KBT konsulternas Telepsykologiska mottagning erbjuder bedömning, rådgivning och behandling med KBT via videolänk (s.k. telemedicin). Det innebär att du träffar någon av oss online. Antingen gör du det som en del av en redan pågående behandling (t.ex. när du av något skäl inte kan komma till mottagningen för ditt personliga samtal) eller så genomför du hela behandlingen online. Vår Telepsykologiska mottagning ökar vår tillgänglighet för dig som har svårt att resa till oss, minskar resekostnader samt gör din kontakt med oss mer tidseffektiv då du kan träffa oss var än i världen du befinner dig. I dagsläget finns en begränsad möjlighet till samtal på kvällstid eller helger – främst avsedd för dig som befinner dig i andra tidszoner i världen. Vår Telepsykologiska mottagning ökar också skyddet av din integritet då du inte behöver möta andra personer i väntrummet på mottagningen.

Säkerhet
Vi strävar efter högsta möjliga säkerhet i allt vårt arbete vilket naturligtvis även gäller vår telepsykologiska verksamhet. Gängse lagar för sekretess inom sjukvården gäller även telepsykologi, d.v.s. samtal och psykologisk behandling via videolänk. Det system som vår verksamhet använder är HIPAA kompatibelt vilket är standard inom hälso- och sjukvården i USA för att skydda känsliga uppgifter. Ingen kan alltså ta del av dina uppgifter eller ditt samtal. Detta till skillnad från icke-HIPAA kompatibla system för videosamtal som t.ex. Skype och FaceTime. Läs mer om detta här: http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/hipaa/Pages/1.00WhatisHIPAA.aspx
Systemet har i dagsläget över 10 000 användare framförallt i USA men även i Sverige och England. Bland användarna finns t.ex. sjukhus, psykoterapimottagningar och universitet. Enligt HIPAA måste systemet ständigt genomgå riskanalyser och utveckling vilket innebär att systemet är under ständig granskning och utvärdering.

Till vem vänder vi oss?
Vi vänder oss till dig som bor i Sverige och som har tillgång till dator och internetuppkoppling. Är du under 18 år behöver vi ha och godkännande av vårdnadshavare för att kontakt ska kunna etableras. Denna tjänst är inte lämplig som ensam behandlingsinsats för dig som har psykoser, aktivt missbruk eller självskadebeteende.

Evidens
Det finns gott vetenskapligt stöd för bedömning och behandling online. Det betyder att behandlingen har ansetts lika effektiv som vid personliga möten. Telemedicin har visat sig ha nöjda patienter och ett gott samarbete mellan behandlare och patient.

Kontakta oss om du är intresserad av vår Telepsykologiska mottagning.
kontakt@kbt-konsulterna.se