Lilja

Fetma

Man kan ställa sig frågan om det är omöjligt att komma till rätta med fetma. Svaret på frågan är att det beror på vad man menar med ”komma till rätta”. Om man menar snabb och stor viktnedgång är svaret nej. Menar man att arbeta med problem relaterade till fetma för att kunna leva det liv man vill ha är svaret ja. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta med problem relaterade till mat, ätande, vikt och figur. Både av övervikt och undervikt – ofta tillsammans med en samtidig ätstörning. Hos oss får du möjlighet att prata om vilka svårigheter och eventuella följdsjukdomar som du brottas med. Det kan handla om allt från problem med hetsätning, kraftigt sötsug, missnöje med kroppen, sexuell funktion, sömnsvårigheter, ångest och nedstämdhet till svårigheter att prioritera en livsstil som fungerar när man har t.ex. diabetes. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy KBT-behandling utifrån dina behov.