Energibrist

Energibrist – med eller utan samtidig ätstörning

Energibrist handlar om att man får i sig för lite energi i förhållande till vad man gör av med. Det kan låta som enkel matematik i teorin men kan vara så mycket svårare i den praktiska tillämpningen. Konsekvensen av energibrist – svält eller semi-svält – kan ge påtagliga hälsobesvär. Det är viktigt att komma ihåg att det är vanligt att framförallt kvinnliga elitidrottare äter för lite. Skälet till det kan vara att man medvetet drar ner på sitt energiintag för att t.ex. prestera bättre, att man har en ätstörning eller att man helt enkelt inte är medveten om att man behöver justera sitt energiintag i förhållande till den energi man gör av med – d.v.s. man kanske har ökat träningsmängd men inte motsvarande i energiintag. Energibrist leder till försämrad prestation och koncentration, hormonella förändringar, menstruationsrubbningar och en försämrad benhälsa. Det är vanligt med skador (t.ex. stressfrakturer), infektioner och mag-tarmkanalproblem. Konsekvenserna av energibrist kan kvarstå i många år. Det kan vara viktigt att påminna sig om att energibrist är vanligt hos normalviktiga och överviktiga idrottare likaväl som underviktiga. Energibrist kan förutom de fysiska symtomen medföra nedstämdhet, ångest, sömnproblem och upptagenhet av mat och vikt. Den hjälp man kan behöva för energibrist kan bero på olika faktorer där ätstörning är en av de faktorerna. Hos oss kan du få hjälp att sortera dina symptom och bringa reda i om det handlar om enbart energibrist eller om du också lider av en ätstörning (inklusive överdrivet/perfektionistiskt träningsbeteende).

Något som det ofta talas om är den kvinnliga idrottstriaden. Den innefattar störda ätbeteenden/viktminskning, uteblivna menstruationer och skelettskador (stressfrakturer). Kombinationen av dessa tre är något som är vanligt inom elitidrott.

Vi erbjuder skräddarsydd psykologisk behandling med KBT utifrån din problembild, samt har nära samarbete med idrottsnutritionist där det behövs. Hos oss får du möjligheten att sortera symptom relaterade till träning och hälsa i en miljö där vi förstår problem i en elitidrottsmiljö. Vi kan finnas med dig i såväl tränings- som tävlingsmiljö, men även i situationer där du behöver trappa ner eller t.o.m. avsluta din karriär.