Energibrist

Psykisk ohälsa

Har du problem med ångest, nedstämdhet eller sömn? Känner du oro inför prestation, sociala sammanhang eller generellt? Har du upplevelsen av påträngande tankar eller att du måste utföra vissa ritualer eller beteenden på ett visst sätt? Är det krångligt med mat och vikt? Vi har erfarenhet av att arbeta med elitidrottare – från klubbelitnivå till olympier vad gäller problem relaterade till såväl psykisk mående som prestation. Vi erbjuder även samtal och stöd vid s.k. karriärövergångar när du som elitidrottare skall övergå till en annan sysselsättning i livet än elitidrott. Det kan innebära beslut som är svåra och en efterföljande period som kan medföra nedstämdhet, tomhetskänslor och funderingar över tillhörighet i livet.