Bild på äpple

Mat, Ätande och Vikt

Man kan ställa sig frågan om det är omöjligt att komma till rätta med fetma. Svaret på frågan är att det beror på vad man menar med ”komma till rätta”. Om man menar snabb och stor viktnedgång är svaret nej. Menar man att arbeta med problem relaterade till fetma för att kunna leva det liv man vill ha är svaret ja. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta med problem relaterade till mat, ätande, vikt och figur. Både av övervikt och undervikt – ofta tillsammans med en samtidig ätstörning. Hos oss får du möjlighet att prata om vilka svårigheter och eventuella följdsjukdomar som du brottas med. Det kan handla om allt från problem med hetsätning, kraftigt sötsug, missnöje med kroppen, sexuell funktion, sömnsvårigheter, ångest och nedstämdhet till svårigheter att prioritera en livsstil som fungerar när man har t.ex. diabetes. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy KBT-behandling utifrån dina behov. Behandlingen handlar ofta om att lyfta blicken från vågen för att istället arbeta med andra problem relaterade till vikten. Det finns många gånger lidande som handlar om missnöje med kroppen, undvikanden som blir direkt funktionssänkande i livet, skam och nedstämdhet. Behandlingen syftar till att hjälpa dig komma till ro med dig själv för att kunna ha det liv du vill ha – oavsett vikt. Det kan handla om att våga söka jobb, ha en intim relation, gå på badhus, prova kläder och att bära kläder som sitter åt. Behandlingen innefattar arbete för acceptans av kropp och figur i syfte att komma till ro med sig själv för att kunna släppa kampen mot vikten och vågen.

Våra specialområden