Bild på äpple

Övervikt och fetma

Övervikt och fetma hör till våra största folksjukdomar. Det är faktiskt ett globalt hälsoproblem i västvärlden som många gånger medför både fysiska och psykiska problem. Man mäter förhållandet mellan längd och vikt med index som kallas Body Mass Index (BMI). Ett BMI mellan 18,5-24,9 indikerar normal vikt – d.v.s. en vikt i förhållande till längden som är hälsosam. BMI mellan 25-29,9 innebär övervikt vilket kan kallas ett förstadium till fetma. Fetma har man om BMI är 30 eller högre. Världshälsoorganisationen (WHO) har klassificerat fetma som en kronisk sjukdom utifrån att det är problem som inte självläker, som i hög utsträckning beror på biologiska, hormonella och genetiska faktorer som inte låter sig påverkas av beteende och livsstil. I dagsläget finns inte någon behandlingsmetod som fullt ut är effektiv för viktnedgång. Måttet BMI är väldigt grovt och har kanske störst betydelse på gruppnivå. Men BMI har ändå visat sig ha betydelse för risken för hälsoproblem såsom t.ex. diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. I vissa fall förekommer också ätstörningar, depression, ångest och ADHD tillsammans med övervikt eller fetma.

Den behandling för fetma som idag bedöms vara mest effektiv är kirurgisk behandling – s.k. ”viktoperation”. Det vanligaste ingreppet är gastric bypass. Antalet operationer har ökat dramatiskt under de senaste 15 åren i Sverige – från några hundra om året upp till ca 15 000 operationer per år. ”Viktoperation” är inte för alla – det kan finnas många olika typer av hinder för att operation skall vara den behandling som kan rekommenderas. För att behandling med ”viktoperation” skall vara effektiv för både viktnedgång och möjligheten till högre livskvalitet behöver man också långsiktigt anpassa sin livsstil. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med de psykologiska faktorerna som kan spela roll för ett långsiktigt gott resultat av operationen. Hos oss kan du få en psykologisk bedömning av din psykiska hälsa samt möjlighet att arbeta med att etablera hållbara livsstilsförändringar som är gynnsamma för livet som opererad. Har du en ätstörning kan vi hjälpa dig komma till rätta med den innan du fattar beslut om ”viktoperation”. Behandling med KBT är lämpad som komplement till viktoperation för förberedelser inför ingreppet samt att etablera de livsstilsförändringar som krävs för ett hälsosamt liv med lägre vikt efter operationen.