BARN/UNGDOM

Barn & Ungdom

Barn & Ungdom

KBT-Konsulternas psykologer och psykoterapeuter hjälper barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vi finns med som ett stöd under hela resan mot ett bättre mående. Vår kompetens sträcker sig genom nätverk, skolpersonal, BUP och behandlingshem.

Många barn och ungdomar upplever problem med psykisk ohälsa och den kan ta sig uttryck på många olika sätt. Barnet eller ungdomen kan dra sig undan kontakt, sluta gå till skolan, tillbringa alltför mycket tid med dator eller mobil, vara oroliga, arga och irriterade, få utbrott eller gråta, ha sömnproblem – ja listan kan göras lång. Även alkohol och droger kan komma in i en ung människas liv och det kan få allvarliga konsekvenser.

Det är svårt att veta när det är normala problem, eller uttryck för mer allvarliga svårigheter som barnet behöver hjälp med.

På KBT-Konsulterna har vi lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt deras familjer och andra i deras nätverk som exempelvis skolans personal. Våra legitimerade psykologer och psykoterapeuter har lång erfarenhet från arbete på BUP, skolor och behandlingshem.

KBT-Konsulterna erbjuder:

✔ Utredning av ADHD

✔ Utredning av Autism

✔ Utredning av intellektuella funktionshinder

✔ Utredning av övrig psykisk ohälsa

✔ Konsultation och behandling av specialistläkare i psykiatri

✔ Psykologisk behandling

✔ Kognitiv beteendeterapi (KBT)

✔ Stöd och rådgivning till föräldrar

✔ Handledning / Konsultation / Utredning
till Skola / Behandlingshem / Socialtjänst