Flygfobi

Flygfobi under flygning.

Flygfobi

Befria dig från flygrädsla och erövra himlen igen!
KBT-Konsulternas expertteam vägleder dig till en tryggare och friare framtid!

Din rädsla eller fobi för att flyga kan tyckas logisk med tanke på hur starkt du tror på en möjlig katastrof. Vanliga katastrofala föreställningar är att man ska svimma, bli så rädd att man dör i en hjärtinfarkt, få panik och tappa kontrollen, att planet ska råka ut för en incident eller till och med störta.

Analys- och behandlingsfas

Under analysfasen kommer du att få redogöra för frågor som rör din flygrädsla och vad du tror kommer att hända under en flygning. Under behandlingsfasen så får du via exponering möjlighet till att på ett kontrollerat sätt kunna utmana dina katastrofala föreställningar under en flygning tillsammans med terapeuten.

Evidensbelägg vid behandling av flygfobi

Denna exponeringsbehandling har visat sig vara framgångsrik och har en säkrad evidens. Behandlingsupplägget bygger på den forskning som gjorts vad gäller andra specifika fobier som blodfobi, klaustrofobi, injektionsfobi samt orm- och spindelfobi. Vid dessa fobier – men även vid flygfobi – har den exponeringsbehandling som vi har stor erfarenhet av, gett goda resultat.