Trauma/Posttraumatisk stress (PTSD)

Trauma/Posttraumatisk stress (PTSD)

Trauma
&
Posttraumatisk stress (PTSD)

KBT-Konsulterna erbjuder en effektiv och evidensbaserad psykologisk behandling som utgår från KBT för posttraumatisk stress (PTSD). En stor del av behandlingen går ut på att med mycket stöd närma sig den svåra händelsen för att nå en framtid där händelsen inte längre styr så mycket av ens liv, val och mående.

Livet bjuder tyvärr människor på mycket svåra händelser såsom krig, misshandel, våldtäkter, olyckor och många andra situationer som leder till traumarelaterad stress. Det ger konsekvenser för den som drabbas och det tar sig olika uttryck. En del traumatiska upplevelser leder till en krisreaktion som skapar ett stort lidande men som kan behandlas och lindras.

Traumats två delar

Man brukar säga att en psykologisk traumareaktion innehåller två delar: dels innehåller det en (eller flera) händelser som varit skrämmande och dels innehåller det en reaktion på händelsen eller händelserna. Detta blir följden eftersom människor reagerar olika och en rad faktorer spelar in i reaktionerna vi får efter en händelse. Reaktionerna kan alltså se ut på många olika sätt och kan orsaka lidande även om händelserna ligger långt tillbaka i tiden.

Symptom för PTSD-drabbade?

Lider man av posttraumatisk stress så kan man ha symtom som exempelvis överspändhet, lättskrämdhet, många negativa tankar om sig själv eller andra (kanske har man svårt att lita på andra eller ser världen som en farlig plats). Det kan också bli så att man undviker mycket i livet för att man är rädd utifrån de tidigare händelserna – man kan bli rädd för aktiviteter, platser, relationer och till och med känslor och tankar.

Om du är drabbad kan du med förtroende vända dig till oss på KBT-Konsulterna.