Sorg

Sorg

Sorg

När sorgen blir ett hinder i livet finns KBT-Konsulterna där för samtal, stöd och behandling. Vi tar emot både dig som vill ”prata av” dig med en medmänniska och dig som känner att du vill ha professionell hjälp och stöd för att bearbeta dina känslor och finna vägar att komma vidare med ditt eget liv.

Sorg är en del av livet och vi alla blir drabbade av det någon gång och för många händer det många gånger. Sorgeprocessen leder ofta till svåra känslor och vanligen associerar man sorg med att det är kopplat till förlust när en anhörig eller vän går bort.

Det finns även många andra tillfällen då vi kan känna förlust mer eller mindre långvarigt och djupt, exempelvis vid separationer och skilsmässor, när vi blir sjuka och sörjer vårt friska jag, eller om vi får ett sjukt eller handikappat barn kan vi trots att vi älskar det barn vi fått, sörja det friska barnet vi inte fick. Vi kan känna saknad för att avsluta vårt yrkesliv och gå i pension, att vi inte fick bli föräldrar… ja, listan kan göras lång.

Är sorg en diagnos?

Att känna sorg är inte att ha psykisk ohälsa eller en diagnos. Många gånger räcker det att prata med familj och vänner för att få stöd och känslan av den outhärdliga sorgen klingar av och kommer alltmer i bakgrunden.

Ibland behöver man någon utanför den närmaste kretsen att prata med, andra gånger fastnar man i sorgeprocessen och kommer inte vidare i sitt liv och då behöver man också professionell hjälp.