Föreläsningar & Kurser

Föreläsningar & Kurser

Föreläsningar & Kurser

KBT-Konsulterna erbjuder föreläsningar, kurser, workshops och längre vidareutbildningar

Vi har lång erfarenhet av att utbilda i kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande Samtal (MI) och i Mindfulness. Vi erbjuder allt från kortare workshops och seminarium, orienteringsutbildningar på 4 – 5 dagar till längre grundläggande psykoterapiutbildningar, det som tidigare kallades för “Steg 1”.

Vi är också verksamma som lärare och handledare på psykolog- och psykoterapeututbildningar knutna till Uppsala Universitet.

Vi erbjuder skräddarsydd utbildning och föredrag för företag eller offentlig verksamhet gällande exempelvis stress, missbruk/beroende, ledarskap och kommunikation, samtalsmetodik, Motiverande samtal, Mindfulness och många andra teman.

Kontakta oss för vidare information om uppdragsutbildningar, workshops, föreläsningsserier, föredrag och övrig fortbildning.