Nedstämdhet/depression

nedstämdhet hos barn och ungdom

Nedstämdhet & Depression

KBT-konsulternas psykologer har lång erfarenhet av att bedöma och behandla nedstämdhet och depression hos barn och ungdomar i alla åldrar.

Det finns ingen tydlig gräns mellan att vara nedstämd och deprimerad men depression innebär mer uttalade svårigheter och symptom än vid nedstämdhet. Nedstämdhet och depression hos barn och ungdomar visar sig genom svårigheter att känna glädje och lust till sådant som tidigare har varit roligt. Det är vanligt att uppleva energilöshet, irritation, låg självkänsla, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och en känsla av hopplöshet.

All behandling av barn och ungdomar genomförs i nära samarbete med vårdnadshavare.