Utredning/Bedömning

Utredning/Bedömning av barn och ungdom

Utredning & Bedömning

Våra erfarna psykologer utreder och bedömer problem hos barn och ungdomar. Tillsammans har KBT-konsulterna mer än 30 års erfarenhet av att bedöma, utreda och behandla barn och ungdomar i alla åldrar.

Vilka diagnoser utreder KBT-Konsulterna?

Vi bedömer problem och olika tillstånd inför behandling för att kunna erbjuda eller rekommendera de mest lämpliga insatserna, genom utredning/bedömning av barn och ungdom. Ibland finns misstanke om att problem har sitt ursprung i något neuropsykiatriskt tillstånd som ADHD eller autismspektrumtillstånd (autism). Ibland finns frågor gällande barns eller ungdomars allmänna eller intellektuella utveckling och funktionsnivå, där intellektuell funktionsnedsättning (IF) kan vara aktuellt.

Psykologisk bedömning görs alltid vid en ny kontakt hos KBT-konsulterna.