Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik

Vårt företag heter KBT Konsulterna, Evidensbaserad Praktik, Uppland AB. Vad innebär en evidensbaserad praktik?

Det innebär att man som professionell väger samman sin samlade erfarenhet och expertis med den bästa forskningsbaserade kunskapen som finns tillgänglig och den enskildes situation, erfarenhet och önskemål.

Evidens

Evidens kommer från vetenskapliga studier om insatsers effekter och det krävs kunskap och expertis för att tillägna sig och värdera dessa studier. Att det finns forskning inom ett område betyder inte att vi kan lita på resultatet. Som utbildade psykologer och psykoterapeuter har vi en gedigen utbildning och kompetens i att värdera forskning.

I en evidensbaserad praktik har den professionelle, med sin yrkeskunskap och personliga kompetens, en viktig roll. I kompetensen ingår bland annat empatisk förmåga, skicklighet i att identifiera individens problematik och att kritiskt värdera information samt en förmåga att balansera och integrera all information inför beslutsfattandet som ska ske i samråd med klienten. Källa för en del av detta finns att läsa hos Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har också väglett oss med Nationella riktlinjer för många av de problemområden vi arbetar med.