Psykiatrisk behandling

Psykiatrisk Behandling

Psykiatrisk Behandling

Vi erbjuder kontakt med psykiater (legitimerad specialistläkare i psykiatri) för utredning, bedömning och behandling under både fysiska besök och onlinebesök. Här får du individanpassad vård med patienten i fokus.

Vi har ett nära samarbete med vår psykiater och i vissa situationer har våra klienter kontakt både med psykologen/psykoterapeuten och vår psykiater.

Psykiatrisk behandling

Vår psykiater erbjuder följande tjänster:

  • Bedömning/utredning av klientens besvär 
  • Diagnossättning och förslag på evidensbaserad och lämplig behandling
  • Rådgivning gällande medicinering med psykofarmaka 
  • Behandling med psykofarmaka vid behov
  • Rådgivning om hur man går vidare med sin sjukdom och om det finns andra behandlingsalternativ
  • Bedömning av redan insatt behandling och förslag på andra alternativ på grund av biverkningar, utebliven eller otillräcklig effekt 
  • Anhörigsamtal
  • Utbildningar och föreläsningar

För att komma i kontakt med vår psykiater, kontakta oss via e-post.