Nedstämdhet/Depression

Nedstämdhet & Depression

Nedstämdhet & Depression

Att känna en tillfällig och övergående nedstämdhet är vanligt och många depressioner går också över av sig självt, men andra gånger är det viktigt att söka hjälp. KBT-Konsulternas psykologer och psykoterapeuter erbjuder en effektiv kognitiv beteendeterapi vid behandling för detta.

Det är vanligt att ibland känna sig ledsen och nedstämd, något som brukar gå över av sig självt efter ett litet tag. Om det pågår under en längre tid som ett par veckor eller mer, om symtomen av nedstämdhet och trötthet förvärras, om du inte känner någon glädje för sådant du annars skulle ha uppskattat, och om du inte har någon ork eller lust längre att ta tag i saker som du brukar, så kan du ha drabbats av en depression.

Hur vanligt är depression?

Uppskattningsvis har ca 5 – 8 % av befolkningen en pågående depression just nu. Under sin livstid har ca 25 – 30 % av kvinnorna och 15 – 20 % av männen någon gång drabbats av detta.

Vem brukar drabbas?

Att bli deprimerad under ungdomen är vanligt, vilket ofta påverkar skolgången och andra viktiga områden i livet. Även äldre drabbas av en känslomässig belastning som kanske aldrig upptäckts och som därmed aldrig behandlas.

Hur ser symptomen ut?

Att vara deprimerad innebär att uppleva en stark känsla av nedstämdhet, att man är mycket trött och inte känner glädje eller lust till sådant man tidigare tyckt om att göra. Ofta räcker inte orken till att ta tag i saker i vardagen, det mesta känns hopplöst, jobbigt och meningslöst.

Andra vanliga symtom som kan vara uttryck för känslomässig smärta är svårigheter att koncentrera sig, ångest, irritation, ilska och låg självkänsla. Många upplever också kroppsliga besvär, exempelvis huvudvärk, ont i magen, axlar, nacke och rygg, minskad (eller ökad) matlust, minskad sexlust eller sömnsvårigheter.

Det finns olika former av nedstämdhet och svårighetsgraderna varierar. Detta kan ske vid ett tillfälle som aldrig återkommer eller så kan man lida av återkommande inslag. Det finns årstidsbunden nedstämdhet, utmattningsdepression, dystymi (färre symtom men ihållande under lång tid) och några drabbas av bipolär sjukdom som är återkommande svåra depressioner, ofta varvade med mani.

Hos barn och ungdomar kan symptomen se något annorlunda ut.

Hur allvarligt kan det bli?

En del drabbas av självmordstankar och risken ökar för att personen försöker ta sitt liv. Då är det nödvändigt att direkt söka hjälp genom att kontakta en anhörig, en vän, din vårdcentral eller din psykolog.

Om det uppstår akuta besvär kan du söka hjälp här nedan genom att ringa eller maila för att få stöd:

– Ring 112
– Sök upp psykakuten där du bor (välj region på 1177.se eller se utvalda nära Uppsala)
– SuicideZero, extern webbplats
– MIND Stödlinje, tel: 90 101 eller chatt