Utredning av Autism (AST)

Utredning av Autism hos barn och ungdomar.

Utredning av Autism

I behov av en autismutredning? KBT-Konsulternas erfarna psykologer utreder autismspektrumtillstånd hos barn och ungdomar.

Autism/Autismspektrumtillstånd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär att det kan vara svårt att förstå vad andra menar, att kommunicera med andra och bli förstådd på rätt sätt, att vissa intressen blir mycket intensiva, att det kan vara mycket stressande att göra det som är nytt och ovant, att det kan vara svårt att bryta vanor och rutiner samt att sinnesintryck som ljud, dofter och smaker kan upplevas extra starkt och påträngande.

Hur går en utredning av autism till?

Inför en utredning av autism träffas vi först hos oss tillsammans med barnet/den unge och vårdnadshavare för en bedömning av om en diagnostisk utredning är motiverad.

Varje utredning är individuellt anpassad men innehåller alltid en bedömning av psykisk hälsa/ohälsa, bedömning av styrkor och svårigheter samt en noggrann genomgång av symptom på autism. Vi inleder varje utredning med en intervju med barnet/den unge och en intervju med vårdnadshavare om viktiga livshändelser. Vid behov inhämtar vi, efter samtycke från vårdnadshavare, information från skolan.

Efter genomförd utredning träffas vi för en genomgång av utredningsresultatet. Ett skriftligt utlåtande överlämnas vid den genomgången. Vi har tillgång till specialistläkare som bidrar till diagnosticering. En neuropsykiatrisk utredning består för det mesta av 5–7 besök.