Relationsproblem

Relationsproblem

Relationsproblem

När kontakten med andra blir problematisk

Kommunikationssvårigheter är mycket vanligt och ibland blir problemen så stora så vi får svårt att hantera dem. Vissa upplever att de har för få relationer och andra att de har svårt att vara i relation med andra människor. Man kan ha problem med sin partner, vänner, kollegor, anställda, sina barn, föräldrar eller någon annan.

Ibland beror relationssvårigheterna på problem hos den andre såsom exempelvis psykisk ohälsa, missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar. Listan kan bli lång – relationer har en stor del i allas våra liv och ibland är de till glädje och andra gånger skapar de stress, oro och förtvivlan.

Ibland kan man ha problem med relationen till sig själv, vilket kan ta sig många uttryck. Några exempel på dessa uttryck kan vara i form av ett självhat, självkritik, en önskan att slippa känna starka känslor, missnöje med kropp och utseende eller i form av låg självkänsla.

Relationsproblem kan också bero på arbetsmiljöproblem eller andra svårigheter i miljön.

Är relationsproblem en diagnos?

Relationsproblem i sig är ingen diagnos, men man kan uppleva problem i relationer till andra inom ramen för många diagnoser, såsom:

  • när man känner social ångest
  • är deprimerad
  • har ADHD eller ADD
  • har autismspektrumstörning
  • och i många andra fall