Psykologutredning av ADHD

Psykologutredning av ADHD

Psykologutredning av ADHD

KBT-Konsulternas erfarna legitimerade psykologer utreder ADHD hos vuxna i samarbete med specialistläkare i psykiatri som bidrar till diagnosticering och som kan vara behjälplig vid önskemål om medicinsk behandling.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan innebära svårigheter att hålla fokus och att bibehålla uppmärksamheten längre stunder, svårigheter att komma ihåg längre instruktioner och att komma i gång med och fullfölja uppgifter. Det kan också innebära svårigheter att hejda impulser och att stänga ute ovidkommande intryck från omgivningen. Överaktivitet, såsom många tankar i huvudet eller ett stort behov av rörelse och stimulans, är vanligt vid ADHD. ADHD innebär extra belastningar i vardagen och det är vanligt att det leder till olika former av psykisk ohälsa.

Hur går en utredning till?

Inför en eventuell kartläggning av ADHD träffas vi först för en initial bedömning för att säkerställa att en diagnostisk utredning är motiverad.

Varje kognitiva analys är individuellt anpassad men innehåller alltid en bedömning av psykisk hälsa/ohälsa, bedömning av styrkor och svårigheter och en noggrann och systematisk genomgång av ADHD-symptomen. Vi inleder varje kartläggning med en intervju om viktiga livshändelser. När det är möjligt – och i samråd med dig – intervjuar vi också en närstående person som kan berätta om dig.

Efter genomförd bedömningsprocess träffas vi för en genomgång av utredningsresultatet. Ett skriftligt utlåtande överlämnas vid den genomgången.

Antal sessioner?

En klinisk undersökning av ADHD består för det mesta av 5–7 besök.