Sömnproblem

Sömnproblem hos barn

Sömnproblem

När John Blund inte kommer på besök…

KBT-konsulternas psykologer bedömer och behandlar sömnproblem hos barn och ungdomar i alla åldrar.

Det är vanligt att barn och ungdomar i perioder sover sämre än vanligt, eller har svårt att komma till ro och somna. Detta är ofta övergående och kan hanteras med stöd av föräldrar eller andra viktiga vuxna. Sömnen är viktig för barn och ungdomar och vid långvarig sömnbrist kan det leda till svårigheter att reglera sina känslor, rastlöshet, ökad impulsivitet, sämre minne samt svårigheter med koncentrations- och inlärningsförmågan. När besvären blir mer uttalade och inte går över kan därför psykologisk behandling för sömnsvårigheter vara en god idé.

All behandling av barn och ungdomar genomförs i nära samarbete med vårdnadshavare.