Socialtjänst

Stöd till Socialtjänst

Stöd till Socialtjänst

Stöd till Socialtjänst

Socialtjänsten finns nära barn och ungdomar i svåra situationer. De som arbetar med barn och ungdom inom Socialtjänsten behöver därför ha en bred kunskap om olika förutsättningar.

KBT-konsulterna erbjuder handledning gällande barns och ungdomars utveckling och behov, psykisk hälsa/ohälsa samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.