Mindfulness

mindfulness

Mindfulness

Vad är mindfulness?

Mindfulness kan beskrivas som vår förmåga att medvetet uppmärksamma kroppens ständiga förnimmelser, tankar som dyker upp och fastnar eller passerar förbi, känslor som kommer och går samt vad som som pågår runt omkring oss. Vi lär oss också att lägga märke till våra reaktioner på våra upplevelser, när vi dömer och värderar, önskar att vi var någon annanstans, våra impulser att vilja kontrollera det som sker, kanske vill vi fly….

Människors lidande handlar ofta om en strävan att ändra på det som existerar här och nu – jag har fel känslor, dåliga tankar, önskar att jag var en bättre person…. desto större skillnad med hur vi har det och vår önskan om hur vi/vår situation borde vara – desto större kan lidandet vara.

Mindfulness är en färdighet som kan övas och allt mer forskning visar att detta övande till och med påverkar strukturer i våra hjärnor. Att på ett mer medvetet sätt betrakta det som sker inom och utanför oss själva, se det klart, välja när vi ska acceptera det som sker och när vi behöver göra något för att förändra. När vi upplever oss mer närvarande kan känslan av liv bli mer intensiv och “autopiloten” med alla dess automatiska reaktioner, får det svårare att föra oss fram i livet.

Mindfulness har sina rötter i buddhistiskt lära och har bland annat genom Jon Kabat-Zinns arbete anpassats till ett västerländskt världsligt sammanhang och även fått en allt större betydelse i psykoterapi. Vi har sett en stark utveckling av forskning inom detta område, både inom psykoterapiforskning och studier om hur vår hjärna påverkas och vad det kan få för konsekvenser i våra liv.

I dag har mindfulness blivit en del av vår vardag, det erbjuds kurser, bantningstips, lovas stora effekter av att gå kurser som ofta kan ledas av snabbt utbildade personer. Vi rekommenderar noggrannhet och försiktighet när du väljer var du vill delta i mindfulness. Forskningsbaserade program med ledare som har formell utbildning är i högsta grad att föredra. Att en utbildning kallar sig Diplomerad betyder inget i praktiken, det är utbildningsgivarens eget diplom som vem som helst kan ge och har ingen formell betydelse.

Vi har en medarbetare med en lång och gedigen erfarenhet samt många och fördjupande utbildningar av företrädarna för de beforskade mindfulnessprogrammen MBSR, MBCT och MBRP.