Psykologutredning av Autism

Psykologutredning av Autism

Psykologutredning av Autism

KBT-Konsulterna utreder autismspektrumtillstånd hos vuxna och har tillgång till specialistläkare som bidrar till diagnosticering

Autism/autismspektrumtillstånd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär att det kan vara svårt att förstå vad andra menar, att kommunicera med andra och bli förstådd på rätt sätt, att vissa intressen blir mycket intensiva, att det kan vara stressande att göra det som är nytt och ovant och att bryta vanor och rutiner. Sinnesintryck som ljud, dofter och smaker kan upplevas extra starkt och påträngande.

Hur går en utredning till?

Inför en eventuell kartläggning av autism träffas vi först för en initial bedömning för att säkerställa att en diagnostisk utredning är motiverad.

Varje kognitiva analys är individuellt anpassad men innehåller alltid en bedömning av psykisk hälsa/ ohälsa, bedömning av styrkor och svårigheter och en noggrann och systematisk genomgång av symptom på autism/autismspektrum. Vi inleder varje kartläggning med en intervju om viktiga livshändelser. När det är möjligt – och i samråd med dig – intervjuar vi också en närstående person som kan berätta om dig.

Efter genomförd bedömningsprocess träffas vi för en genomgång av utredningsresultatet. Ett skriftligt utlåtande överlämnas vid den genomgången.