Parterapi

Parterapi

Parterapi

Problem i relationen? Våra legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter erbjuder evidensbaserad KBT-behandling för alla typer av par, oavsett sexuell läggning eller om man lever tillsammans eller inte. Terapiformen kan även användas vid konflikter mellan personer som inte lever som par och där parterna inte kan komma överens.

Ibland kan man känna att man fastnat i dåliga mönster, med tjafs och tjat om småsaker. Kanske har man tappat intresset för varandra och saknar den närhet som fanns där från början. Kriser i livet, otrohet, ”livspusslet” med för lite tid att vara tillsammans, oro för ekonomi, alkoholproblem hos partnern, sexuella problem – ja det finns många påfrestningar som kan påverka relationen och kommunikationen blir allt sämre. Då kan man behöva få hjälp utifrån.

Vilken psykologisk metod används vid parterapi?

I behandling av par arbetar vi utifrån parterapimodellen IBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy, som är en evidensbaserad form av KBT, vilken syftar till att integrera förändringsarbete med acceptansstrategier.

IBCT integrerar förändring med acceptans och förståelse för sin partner. Varför fortsätter vi att agera och kommunicera på vissa sätt, även när det utifrån sett inte är särskilt hjälpsamt? Varför fortsätter vi bråka om och om igen om samma saker? 

Utifrån dessa problemställningar arbetar man med olika metoder till beteendeförändring – men samtidigt lägger man till acceptans och förståelse för sin partner. Acceptans är en förutsättning för att uppnå bestående beteendeförändringar för att kunna återuppbygga den känslomässiga närheten.

Hur går en parterapibehandling till?

Vid initial kontakt börjar man vanligen med ett gemensamt samtal för att tillsammans ge en beskrivning av den situation paret befinner sig i. Detta samtal följs vanligen av två individuella möten för att ge möjlighet till bakgrund, problembeskrivning samt målformulering. Därefter sker ett gemensamt samtal för en sammanfattning från psykologen eller psykoterapeuten. Syftet här är att beskriva hur den fortsatta behandlingen kan läggas upp utifrån de mål som formulerats. En målsättning kan vara att stärka relationen eller att göra ett bra avslut.