HVB-hem & Familjehem

Stöd till HVB-hem & Familjehem

Stöd till
HVB-hem & Familjehem

Stöd till HVB-hem & Familjehem

Att stötta och vägleda barn och ungdomar som av olika skäl placerats i HVB-hem och familjehem är en viktig, krävande och svår uppgift. Familjehemsföräldrar och personal vid HVB-hem ställs ofta i situationer som kräver stor kunskap och väl genomtänkta strategier.

KBT-konsulterna har mångårig erfarenhet av att handleda familjehemsföräldrar och personal vid behandlingshem och HVB-hem.