Psykologisk Behandling

Psykologisk Behandling

Psykologisk Behandling

KBT-Konsulterna erbjuder psykologisk bedömning och evidensbaserad KBT-behandling av problem hos barn och ungdomar i alla åldrar. Vi möter ditt barn med värme och effektiva behandlingsinsatser!

Psykologisk behandling av barn och undom

Att ett barn eller en ungdom mår psykiskt dåligt kan visa sig på många olika sätt, exempelvis genom nedstämdhet, oro, ilska/irritation, svårigheter att sova och olika kroppsliga besvär. De flesta besvär kan omhändertas i barnets närhet tillsammans med föräldrar och andra viktiga vuxna men ibland behövs professionell hjälp.