Oro/ängslan/ångest

Oro - Ängslan - Ångest hos barn och ungdom

Oro – Ängslan – Ångest

KBT-konsulternas psykologer bedömer och behandlar oro, ängslan och ångest hos barn och ungdomar i alla åldrar.

Det är vanligt att barn och ungdomar känner nervositet och rädsla. Ofta är detta övergående men ibland är oron och rädslan stark och hindrande i vardagen. Det är inte ovanligt att barn och ungdomar uppvisar stark rädsla för specifika företeelser som insekter, att uppleva sig instängd eller rädsla för att kräkas (specifik fobi). Det är också vanligt att barn och ungdomar känner intensiv panik och rädsla i sociala situationer (social oro). För barn är känslomässiga svårigheter för att lämna föräldrar eller andra trygga personer inte ovanligt (separationsoro).

All behandling av barn och ungdomar genomförs i nära samarbete med vårdnadshavare.