Vi är specialister inom kognitiv beteendeterapi

  • Leg. psykologer
  • Leg. psykoterapeuter
  • Kliniska handledare

Vår vision är att erbjuda evidensbaserade tjänster med värme och stort engagemang


KBT-Konsulterna i Uppsala

Vi erbjuder

° Kognitiv Beteendeterapi – KBT för barn, ungdomar och vuxna

° Neuropsykiatrisk utredning

° Telepsykologisk mottagning – samtal via videolänk

° Handledning

° Utbildning

Vill Du gå i  terapi, få stöd och vägledning och kanske göra förändringar i livet? Vi erbjuder samtal, bedömning och psykologisk behandling individuellt med personliga möten, i grupp och via videolänk, s.k. telemedicin.
Är du chef eller arbetsgivare och behöver hjälp med “svåra samtal”, rehabilitering eller i andra situationer? Behöver Du som arbetar inom vård, skola, behandlingshem eller socialtjänst handledning i ditt arbete? Går du utbildning i KBT eller anordnar sådana och behöver utbildningshandledning?
Är du intresserad av utbildningar i KBT, ACT, Mindfulness eller Motiverande Samtal?

Vi erbjuder psykologisk behandling baserad på Kognitiv Beteendeterapi (KBT) Beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

 

Varmt välkommen till oss!