Vi är specialister inom kognitiv beteendeterapi

  • Leg. psykologer
  • Leg. psykoterapeuter
  • Socionom och beteendevetare
  • Sociolog
  • Kliniska handledare

Privat psykologmottagning i vackra lokaler nedanför slottet


.