Oro/Ångest

Oro & Ångest

Oro & Ångest

Oro eller ångest är något som de flesta känner ibland. När den inre oron och/eller ångestkänslan är mer eller mindre ständigt närvarande i tankarna och ger känslor av anspänning, hot och fara kan den påverka livskvalitén på olika sätt. KBT-Konsulterna erbjuder en effektiv psykologisk behandling av ångesttillstånd.

Många människor lider av ångestsymptom, känner sig nedstämda och ibland deprimerade och det kan leda till så svåra tillstånd att livet känns tungt och det är svårt att klara sin vardag på det sätt som man vill.

Ångest kan ta sig olika uttryck och ibland kan den ha ett namn, en så kallad diagnos. Andra gånger kan man lida av en form av panik som inte passar in på definierade diagnoser, men det lidandet är lika viktigt att ta på allvar och söka hjälp för.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsform som ger många människor med känslomässiga svårigheter en effektiv hjälp. Den hjälpen erbjuder vi dig och därför välkomnar vi dig till ett möte med oss.

Vilka är de vanligaste diagnoserna ?

Här beskriver vi kortfattat några av de vanligare ångestdiagnoserna:

Generell oro

Ängsla och grubblande tankar om framtiden eller ältande om sådant som har varit kan vara en ständigt gnagande process som gör att man inte känner sig närvarande, sover sämre, får spänningar och värk, har svårt att fokusera eller att livskvalitén försämras av tankar på olika katastrofer som skulle kunna hända. ”Tänk om….” brukar vara en vanlig tanke då man föreställer sig vilka katastrofer som skulle kunna hända.

Social rädsla

Man kan känna sig osäker och rädd i sociala sammanhang, vanligast är när man ska tala inför grupper. Många känner sig också blyga, hämmade och rädda i sociala situationer som exempelvis i skolan och på arbetet, när man ska fika, säga något i klassrummet och så vidare. Tankarna är självkritiska, man känner sig i fokus för andras negativa kritik och rädslan att göra bort sig kan vara stor. Ofta får man fysiska symptom såsom svettningar och hjärtklappning som man försöker dölja för andra och ofta kan det leda till att man undviker sociala situationer som man annars skulle vilja delta i om det inte vore för jobbigt.

Panikångest

Attacker med skrämmande och starka kroppsliga reaktioner, som till exempel hjärtklappning, svettningar, darrningar och liknande, kan ske då man kan vara rädd för att tappa kontrollen, dö eller bli ”galen”. Kroppens reaktioner kan bli så starka att det känns övermäktigt och man vill bara fly till tryggheten och ibland till sjukvården för att få hjälp.

Detta leder ofta till att man undviker olika situationer på grund av rädsla för att få panikattacker och/eller använder strategier för att minska ångesten genom att ta medicin, ta med sig en trygg person eller genom att fokusera på att kontrollera symptomen. Dessa hanteringsstrategier fungerar ibland i stunden men problemen finns kvar.

Tvångssyndrom/OCD

Detta är en form av nervositet som består av tvångstankar som väcker otrygghet och tvångshandlingar som syftar till att försäkra sig om att det du är rädd för inte kan inträffa och på så sätt minska otryggheten.

Man kan få en stark rädsla för tankar som tränger sig på med ”förbjudna teman” som exempelvis att vara sexuellt intresserad av barn. Man kan vara rädd för att bli smittad av virus eller baciller eller av olika sjukdomar, man kan vara rädd för att skada andra eller för att slänga saker eller så kan man ha ett mycket stort behov av ordning och kontroll.

För att hantera den starka psykiska obehaget som uppstår så kanske man tvättar sig överdrivet mycket, ställer kontrollfrågor till närstående, googlar, kontrollerar eller samlar på olika saker.

Tvångssyndrom kan ta sig många olika uttryck och är plågsamt för den som lider av det, och för vissa personer utvecklas symptomen till ett stort handikappande hinder i livet.

Hälsoångest

Vid hälsoångest har man ett överdrivet fokus på kroppen på grund av en nervositet för att vara sjuk eller bli sjuk. Man kanske kontrollerar pulsen, klämmer på kroppen för att upptäcka knölar, letar efter förändringar i huden eller är fokuserad på ”känningar” från kroppen. Om man upplever/upptäcker något som man tror är avvikande kanske man googlar för att få veta mer, besöker läkare, oroar sig eller frågar andra om råd.

PTSD – Posttraumatiskt Stressyndrom

En mycket svår händelse som inträffat kan ge traumatiska konsekvenser för den som drabbats och det tar sig olika uttryck. Lider man av posttraumatisk stress så kan man ha symtom som exempelvis överspändhet, lättskrämdhet, många negativa tankar om sig själv eller andra. Det kan också bli så att man undviker mycket i livet för att man är rädd utifrån de tidigare händelserna – man kan bli rädd för aktiviteter, platser, relationer och till och med känslor och tankar.

Läs mer på undersidan om PTSD

Fobier

Det är vanligt att ha en fobi och det handlar ofta om en stark och orimlig rädsla för exempelvis ormar, spindlar, sprutor, blod, höjder, små utrymmen (hissar och liknande), eller flygplan. Man gör allt som går för att undvika det man är rädd för och om det inte går, uthärdar man med stark ångest.

Fobier kan vara mycket hindrande i livet. Man kanske inte vill gå på skogspromenad av rädsla för hundar och ormar, kanske undviker vaccin eller vågar inte bli gravid på grund av sprutfobi eller blodfobi, eller så kanske man inte reser eftersom man är rädd för det instängda utrymmet i flygplan.