Utredning av ADHD

Utredning av ADHD hos barn och ungdom

Utredning av ADHD

I behov av en ADHD-utredning? KBT-Konsulternas erfarna psykologer utreder ADHD hos barn och ungdomar.

Vad är ADHD? ADHD är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan innebära svårigheter att hålla fokus och att bibehålla uppmärksamheten längre stunder, svårigheter att komma ihåg längre instruktioner och att komma i gång med och fullfölja uppgifter. ADHD kan också innebära svårigheter att hejda impulser och att stänga ute ovidkommande intryck från omgivningen. Funktionsnedsättningen kan innebära överaktivitet, såsom många tankar i huvudet eller ett stort behov av rörelse och stimulans.

Hur går en utredning av ADHD till?

Inför en ADHD-utredning träffas vi först hos oss tillsammans med barnet/den unge och vårdnadshavare för en bedömning av om en diagnostisk utredning är motiverad.

Varje kartläggning är individuellt anpassad men innehåller alltid en bedömning av psykisk hälsa/ohälsa, bedömning av styrkor och svårigheter samt en noggrann och systematisk genomgång av ADHD-symptomen. Vi inleder varje kognitiv analys med en intervju med barnet/den unge och en intervju med vårdnadshavare om viktiga livshändelser. Vid behov inhämtar vi, efter samtycke från vårdnadshavare, information från skolan.

Efter genomförd utredning träffas vi för en genomgång av utredningsresultatet. Ett skriftligt utlåtande överlämnas vid den genomgången. Vi har tillgång till specialistläkare som bidrar till diagnosticering och som kan vara behjälplig vid önskemål om medicinsk behandling. En neuropsykiatrisk utredning består för det mesta av 5–7 besök.