Företag och organisationer består av individer och grupper som organiseras och struktureras för att nå de målsättningar verksamheten har. Kommunikation i olika former är viktiga verktyg såväl på en organisatorisk nivå som mellan chefer och medarbetare, mellan medarbetare och klient/patient/kund och inte minst medarbetare emellan.

Vi alla kommunicerar både medvetet och omedvetet och tolkar de budskap vi får via våra individuella ”filter” och det finns både möjligheter att nå fram till mottagaren och risker att missuppfattas som ger upphov till hinder och motsättningar som kan göra att organisationen får svårigheter att uppnå sina mål.

KBT-Konsulterna erbjuder insatser till företag och offentlig verksamhet såsom:

✔ Chefsstöd    ✔ Motivationsförhöjande insatser    ✔ Teamutveckling    ✔ Konflikthantering   

✔ Främjande av goda värderingar och ett gott bemötande    ✔ Skräddarsydda insatser

✔ Utbildning och handledning/coaching    ✔ Analys av problem relaterade till individer och grupper

✔ Utredning och behandling vid missbruk/beroende    ✔ Rehabilitering vid stress/utmattning/psykisk ohälsa