Beteenden som utmanar

Beteenden som utmanar hos barn och ungdomar

Beteenden som utmanar

Har ditt barn eller ungdom utåtagerande beteenden? KBT kan hjälpa!

KBT-konsulternas psykologer bedömer och behandlar utmanande beteende hos barn och ungdom i alla åldrar.

Att uppvisa känsloutbrott är en naturlig del i barns utveckling på samma sätt som att ha perioder av mer protester och minskad följsamhet. Vissa barn kan dock lättare än andra få affektutbrott, vara mer envisa, impulsiva och utagerande. Svårigheterna brukar oftast minska eller försvinna när barnet blir äldre. Om känsloutbrotten fortsätter och barnet inte verkar få det lättare att hantera motgångar samtidigt som barnets sätt att agera blir svårt att hantera, kan det vara en god idé att söka psykologisk behandling.

All behandling av barn och ungdomar genomförs i nära samarbete med vårdnadshavare.