Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering

KBT-specialiserade insatser och rehabilitering leder till en friskare arbetsplats!
KBT-Konsulterna kan hjälpa din verksamhet.

En frisk arbetsplats och ett hållbart arbetsliv, oavsett bransch och yrke är mål som vi tror och hoppas att alla arbetsgivare har. Många viktiga insatser görs för att förverkliga dessa visioner men tyvärr räcker de inte alltid ända fram.

Stress / Utmattning

Medarbetare såväl som chefer på olika nivåer kan uppleva höga krav, från sig själva att göra ett gott jobb liksom att arbetsuppgifter kan vara krävande och ibland kännas övermäktiga av olika anledningar. Man kan känna tidspress, att aldrig bli klar med uppgifter, sakna stöd och uppmuntran, eller att i arbete med andra människor uppleva att lidandet eller behoven överstiger de resurser man har för att hjälpa eller serva dem.

I dagens arbetsliv krävs många gånger också en ständig närvaro i form av digital ”uppkoppling” och möjligheten till återhämtning har krympt. Livet består inte heller enbart av arbete – vi ska även finnas för partners, barn, familj, sjuka föräldrar, vänner, fritidsaktiviteter, hemarbete och mycket annat som hör därtill.

Sjukskrivning med grund i psykisk ohälsa

Psykisk belastning i form av arbetsrelaterad stress kan leda till en mängd kroppsliga och psykiska besvär, och i värsta fall långvarig frånvaro och sjukskrivning. Det kan handla om stressrelaterade symptom, utmattning, oro, ångest, sömnproblem eller missbruk. Statistiskt sett så beror en stor del av sjukskrivningar idag på psykisk ohälsa som kan vara relaterad till både privata och arbetsrelaterade problem.

 

Skadligt bruk

KBT-Konsulterna är specialister i att upptäcka, utreda och behandla problem med skadligt bruk av alkohol, läkemedel och droger samt problematiskt spelande om pengar. När spelande, alkohol eller läkemedel tappat sin ursprungliga funktion av exempelvis glädje, förgyllande av en god middag eller minskande av smärta och övergår till att mer och mer skapa problem och negativa konsekvenser i livet, börjar det bli problematiskt för individen själv, på arbetet, med vänner, i familjen, för barnen…

Läs mer här

Men hjälp finns att få

När det gäller psykisk ohälsa kan KBT-Konsulterna erbjuda kartläggning, bedömning och behandling för denna problemtyp och på så sätt minska negativa konsekvenser för både arbetstagaren och arbetsgivaren.

När det gäller personer som har utvecklat olika typer av problem med alkohol, droger, läkemedel och spel, kan vi hjälpa till att identifiera problemen och stödja chefer i att samtala med medarbetare kring dessa frågor. KBT-Konsulterna erbjuder också fördjupade utredningar och bedömningar kring skadligt bruk, beroende, överdrivet spelande om pengar och problem som kan vara relaterade till detta, samt ger vid behov kvalificerade behandlingar med evidensbaserade metoder.

Vidare handleder och utbildar vi de nätverk som kan drabbas, genom att vi ger stöd till människor och sammanhang som påverkas då någon har sådana problem – det kan till exempel vara anhöriga, vänner, arbetskamrater eller chefer.

Oavsett problemområde har vi lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor, så att er verksamhet kan känna trygghet i vårt stöd.