Psykologisk Behandling/Terapi

Psykologisk Behandling & Terapi

Psykologisk
Behandling & Terapi

Hos oss på KBT-Konsulterna har våra psykologer och psykoterapeuter lång erfarenhet av att behandla psykisk ohälsa i de flesta former. Vi har långa och gedigna utbildningar i KBT och du kommer att få ett professionellt bemötande med mycket värme och engagemang.

Psykisk ohälsa är något de flesta upplever någon gång i livet och för en del människor pågår det under lång tid och skapar stort lidande. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och brukar skapa en försämrad livskvalité. Ibland handlar det om tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär – andra gånger om en eller flera diagnoser och svårare problem med exempelvis ångest, depression, utmattning eller alkoholproblem.

Ibland upplever man inte psykisk ohälsa, men vill ha en samtalspartner eller stöd och vägledning kring sig själv, relationer eller andra utmaningar i livet och vi välkomnar även dig till samtal hos oss.

Varför KBT som psykologisk behandling och terapi?

Vi är specialister i kognitiv beteendeterapi (KBT) och våra legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter har lång erfarenhet av evidensbaserad behandling och terapeutisk intervention av psykisk ohälsa.

För oss är det viktigt att ge den behandling som vi inte bara själva tror på eller gillar, utan den som utifrån dagens kunskap har största möjliga effekt för de personer vi ska arbeta med. Därför har vi valt att arbeta med KBT som psykologisk behandling och psykoterapi, just eftersom den innehåller många olika metoder och några olika teoretiska modeller som ligger till grund för dem.

Det viktigaste med KBT – för oss – är att det är evidensbaserat. Det betyder att behandlingarna är framtagna och prövade vetenskapligt, och att man därför har en god kunskap om i vilken grad de fungerar, hur de fungerar och för vilka de fungerar.

För många problemområden har KBT den största möjligheten att bota och lindra psykologiskt lidande och skapa en bättre livskvalitet. Dessutom både tror vi på och gillar KBT – för att den fungerar.

För att komma i kontakt med oss, välj någon av våra kontaktvägar: