KBT - Vad är det?

Vad är KBT? Våra arbetssätt

Vad är KBT? Våra arbetssätt

Vad är KBT?
Våra arbetssätt

Idag betraktas KBT som den mest effektiva behandlingsformen. Det kan vara lösningen på en rad problem såsom exempelvis depression, ångest, sömnstörningar, problem i parrelationer och inte minst när det gäller effekter av ett överdrivet användande av alkohol, droger, läkemedel och spel.

Vi börjar med frågan: Vad är KBT?

KBT (Kognitiv Beteendeterapi) har ett mångårigt och gediget forskningsstöd och är idag ett paraplybegrepp som samlar olika typer av behandlingsformer. Vi på KBT-Konsulterna använder framför allt dem som Socialstyrelsen rekommenderar och som har det största forskningsstödet i dag.

Våra arbetssätt och behandlingsformer vi tillämpar

Våra arbetssätt har flera olika namn, såsom:

 • beteendeterapi
 • kognitiv terapi
 • kognitiv beteendeterapi
 • ACT (Acceptance and Comittment Therapy)
 • motiverande samtal (MI)
 • MBSR (mindfulnessbaserat program)
 • MBCT/MBKT (mindfulnessbaserat program)
 • MBRP (mindfulnessbaserat program)
 • återfallsprevention (ÅP) vid missbruk/beroende
 • IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) för par
 • dialektisk beteendeterapi (DBT) vid emotionell instabilitet.

Vi har utbildning i och erfarenhet av alla dessa varianter av KBT som har fler likheter än olikheter.

Vad är KBT? Hur använder KBT-Konsulterna KBT-metodiken?

Våra legitimerade psykologer och psykoterapeuter är specialister i KBT och har arbetat med detta under många år. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med:

 • individuella terapier
 • parterapi
 • behandling i grupp
 • neuropsykiatrisk utredning för barn och ungdom
 • neuropsykiatrisk utredning för vuxna
 • stöd och råd till anhöriga, föräldrar och arbetsgivare m fl
 • samtalspartner vid kriser
 • handledning till anställda och arbetsgrupper
 • handledning för personer som går utbildningar i KBT
 • att ge föreläsningar
 • att erbjuda kurser och utbildningar i olika former av KBT, MI, Mindfulness m fl
 • konsultation och coaching åt företag och offentlig verksamhet gällande bland annat rehabilitering och hantering av missbruk/beroende/stress
 • livscoaching åt privatpersoner som önskar personlig utveckling och som längtar efter en förändring i livet.

Hur går våra möten till?

I mötet med dig samtalar vi om din bakgrund och hur du har det i ditt liv idag. Vi undersöker hur du mår och känner dig, hur du tänker och beter dig. Finns det delar av ditt sätt att leva som du inte är nöjd med eller mår bra av? Vilka hinder finns och vad är dina styrkor?

Kontakten med oss inleds med vanligen 1 – 3 bedömningssamtal. Tillsammans kartlägger vi hur dina problem uppstått och vad som vidmakthåller dem idag. Utifrån dina mål och värderingar i livet gör vi sedan en behandlingsplan för den förändring du önskar göra.

Behandlingens längd kan variera allt från några få besök till i vissa fall något år eller längre tid.

För oss är det viktigt att med stort engagemang, professionell kompetens och varmt bemötande, erbjuda evidensbaserad och effektiv behandling och andra tjänster.