Sömnproblem

sömnproblem och sömn

Sömnproblem

Har du svårt att sova? Oroar du dig för din sömn? Känner du dig så pass sömning om dagarna att det blir ett problem? Sömnstörningar är mycket vanligt och skapar ett stort lidande för många människor. Tillsammans med våra psykologer och psykoterapeuter kan du få KBT-behandling för sömnproblemen.

Den livsviktiga sömnen – men vi behöver kanske inte sova så mycket som vi tror. Sömnbehovet är individuellt och även för mycket sömn kan skapa sömnproblem. Många har sömnsvårigheter till och från och tycker att sömnen kunde vara lite bättre. Ibland blir problemen mer långvariga och påverkar vardagen i hög grad och då kan det handla om s.k. insomni.

Insomni

Insomni innebär att man har svårigheter att somna, vaknar ofta eller vaknar för tidigt. Man fungerar sämre under dagen och är missnöjd med sin sömn. Ett kriterium är att problemen har förekommit i minst tre månader. Ofta förekommer sömnlöshet tillsammans med andra svårigheter, exempelvis depression, stress och utmattning, missbruk eller ångest. Därför är det viktigt att göra en helhetsbedömning av dina problem, en kartläggning av sömnrubbningarna tillsammans med eventuella andra problem för att utforma en individuell behandlingsplan.

Behandlingstid?

Enbart sömnbesvär kan ofta behandlas relativt snabbt, men behandlingstiden brukar bli längre om fler problem förekommer.