Omprövning av diagnoser: ADHD och autism

Omprövning av diagnos

Omprövning av diagnos

Behöver du få en tidigare ställd diagnos omprövad? Som en del av utredningsarbetet med vuxna över 18 år erbjuder vi nu omprövning av tidigare ställda neuropsykiatriska diagnoser.

Under senare år har vi sett behovet växa av att kunna följa upp neuropsykiatriska diagnoser över tid. Vi har sett ett växande antal vuxna som inte längre känner igen sig i en tidigare ställd diagnos, inte längre upplever samma funktionsnedsättning eller som önskar en omprövning på grund av karriärdrömmar inom yrken som har strikta antagningskrav för de som har eller tidigare haft en neuropsykiatrisk diagnos. Då kan det vara viktigt att utreda om diagnosen fortfarande är aktuell och/eller till vilken grad den påverkar funktionsnivån i dagsläget.

Ett historiskt rättsfall

Under 2021 slog Diskrimineringsombudsmannen fast att Försvarsmakten samt Plikt- och Prövningsverket gjort sig skyldiga till diskriminering när de automatiskt uteslöt sökande med autismdiagnos eller ADHD-diagnos. Detta betyder att myndigheterna i dagsläget måste pröva lämpligheten även för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

För att kunna bedömas som lämplig krävs dock en utredning som undersöker om personen i dagsläget uppfyller kriterierna för diagnosen och i sådana fall vilken nedsatt funktion det rör sig om.

I dessa fall är det därför viktigt att göra en omprövning av diagnos, framför allt för att säkerställa att du kan utföra det framtida arbetet på ett säkert sätt.

Hur går en omprövning av diagnos till?

Vi inleder alltid med ett bedömningssamtal för att tillsammans säkerställa att omprövningen är motiverad. För hela utredningen beräknas ungefär fyra besök på mottagningen.

Oavsett orsak till omprövning av din diagnos får du efter utredningen självklart med dig ett utlåtande med en beskrivning av din nuvarande funktion och om diagnosen fortfarande är aktuell. Ifall du önskar omprövning i syfte att söka in till polisutbildning eller militärtjänstgöring är det viktigt att du meddelar detta då det ställer specifika krav på hur omprövning av diagnos ska gå till samt på efterföljande dokumentation.

Precis som vid all utredning kan det hända att vi tillsammans upptäcker att du har behov av stöd eller hjälp gällande annan psykisk ohälsa och då kan vi självklart hjälpa dig vidare med fördjupad utredning eller behandling hos oss på KBT-Konsulterna eller hos annan vårdgivare.