Skola

Stöd för skolpersonal

Stöd för skolpersonal

Behöver er skola skolpsykologisk kompetens? KBT-Konsulterna har mångårig erfarenhet av skolpsykologiskt konsultarbete både då det gäller hälsofrämjande och förebyggande arbete och åtgärdande arbete för enskilda elever. Vi är väl förtrogna med personalhandledning och skolpsykologiskt utredningsarbete.

Vi erbjuder stöd för skolpersonal

I skolan möter personalen barn och ungdomar med olika förutsättningar för skolarbete. Vissa elever kommer till skolan med goda förutsättningar medan andra av olika anledningar kämpar med sämre förutsättningar. Skolans personal har som uppgift att erbjuda utbildning och en gynnsam skolmiljö till alla barn och ungdomar, vilket ofta innebär stora utmaningar.

KBT-Konsulterna kan utgöra en stabil stöttepelare för dig i dessa frågor.