Neuropsyk. funktionsneds. (NPF)

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning npf

Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF)

KBT-Konsulternas vidsträckta kompetens inom KBT-inriktat behandlingsarbete för personer som har neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF) som ADHD, ADD eller autism, ger resultat.

Vi tar särskild hänsyn till såväl hinder som styrkor som följer med en NPF-diagnos.

Vi på KBT-Konsulterna vet att det är vanligt att personer med neuropsykiatrisk variation ofta upplever svårigheter att möta förväntningar och krav från omgivningen och att detta gör att man ibland känner osäkerhet i relation till andra, vilket kan ställa till problem i det dagliga livet.

Det kan också vara extra svårt att reglera och hantera känslor, något som inte sällan leder till psykisk ohälsa i form av oro/ångest, nedstämdhet/depression och låg självkänsla. Det kan ibland även leda till ett problematiskt användande av alkohol, droger eller ett överdrivet spelande, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Utredning inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

KBT-Konsulternas legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter erbjuder utredningar inom samtliga nämnda områden. Läs gärna mer om vårt utredningsarbete på vår introsida om Utredning & Bedömning. Vårt nära samarbete med en specialistläkare i psykiatri möjliggör att vi kan erbjuda ytterligare en vårdnivå för klienter i behov av kombinationsbehandling där både KBT och läkemedelsbehandling samt eventuell sjukskrivning och läkarutlåtande ingår.